fitness news

رقابت های ددلیفت قهرمانی باشگاه های کشور با حضور 321 ورزشکار از سراسر کشور در استان قم، با معری نفرات برتر به کار خود پایان داد

رقابت های ددلیفت قهرمانی باشگاه های کشور با حضور 321 ورزشکار از سراسر کشور در استان قم، با معری نفرات برتر به کار خود پایان داد

به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، مسابقات دد لیفت با لوازم قهرمانی باشگاه های کشور با حضور ۳۲۱ شرکت کننده از ۲۱ استان از تاریخ ۱۴ لغایت ۱۷ مرداد ماه در هر قم برگزار شد که در پایان این مسابقات نتایج به شرح زیر بدست آمد .

***رده سنی نوجوانان*** 
• دسته وزنی ۵۲ کیلو گرم 
1- محسن شاهپوری مژده - ۱۴۰ کیلو گرم 
2- محمد مسعود محمود زاده - ۱۴۰ کیلو گرم 
3- سلیمان صحرانورد - ۱۳۵ کیلو گرم 
• دسته وزنی ۵۶ کیلو گرم 
1- جواد جهان گفته - ۱۴۷.۵ کیلو گرم 
2- محمد رضا حسین آبادی - ۱۴۷.۵ کیلو گرم 
3- محمد حسین تقوایی - ۱۴۲.۵ کیلو گرم 
• دسته وزنی ۶۰ کیلو گرم نوجوانان 
1- علیرضا محمدی با رکورد ۱۶۰ کیلو گرم 
2- محمد حیدری با رکورد ۱۵۷.۵ کیلو گرم 
3- سعید فلاحی با رکورد ۱۵۰ کیلو گرم 
• دسته وزنی ۶۷.۵ کیلو گرم نوجوانان 
1- ابوالفضل صفایی با رکورد ۱۸۰ کیلو گرم 
2- عباس حاج کناری با رکورد ۱۸۰ کیلو گرم 
3- سمیر کریمی پور با رکورد ۱۸۰ کیلو گرم 
• دسته وزنی ۷۵ کیلو گرم نوجوانان 
1- ابوالفضل طالبی با رکورد ۱۹۲.۵ کیلو گرم 
2- امید الهی با رکورد ۱۹۰ کیلو گرم
3- علی بابایی با رکورد ۱۸۵ کیلو گرم 
• دته وزنی ۸۲.۵ کیلو گرم نوجوانان 
1- محمد علی سلمان با رکورد ۲۲۵ کیلو گرم 
2- فردین بیژن پور با رکورد ۲۰۵ کیلو گرم 
3- علی مراد پور با رکورد ۲۰۲.۵ کیلو گرم 
• دسته ۹۰ کیلو گرم نوجوانان 
1- محمد حسین باقری با رکورد ۲۵۲.۵ کیلو گرم 
2- محمد امین کریمی با رکورد ۲۵۰ کیلو گرم 
3- علی ناصری با رکورد ۲۰۰ کیلو گرم 
• دسته وزنی ۱۰۰ کیلو گرم نوجوانان 
1- محمد حسین فرهمند با رکورد ۲۱۵ کیلو گرم 
2- محمد امین قادری با رکورد ۱۹۷.۵کیلو گرم 
3- محمد حسن کرمی با رکورد ۱۷۲.۵ کیلو گرم 
• دسته وزنی ۱۱۰ کیلو گرم نوجوانان 
1- ابوالفضل عدالت دوست با رکورد ۲۴۰ کیلو گرم 
2- احمد رضا مسن آبادی با رکورد ۱۹۰ کیلو گرم 
4- محمد مهدی محسنی با رکورد ۱۴۵ کیلو گرم 

• دسته وزنی ۱۲۵ کیلو گرم نوجوانان 
1- امین مولوی با رکورد ۱۸۰کیلو گرم 
• دسته وزنی ۱۴۰ کیلو گرم نوجوانان 
1- مهیار شیخی با رکورد ۱۸۰ کیلو گرم 
• دسته وزنی ۱۴۰+ کیلو گرم نوجوانان 
1- آریان دانشور با رکورد ۱۴۷.۵ کیلو گرم 
2- هادی ملا باقری با رکورد ۱۲۰ کیلو گرم
• قهرمان قهرمانان رده سنی نوجوانان 
1- محمد امین کریمی با امتیاز ۱۴۸/۰۵ 
2- محمد حسین باقری با امتیاز ۱۴۷/۸۸۹۳ 
3- محمد علی سلمان با امتیاز ۱۴۵/۰۸
• رده بندی تیمی رده سنی نوجوانان 
1- نیمی اصفهان با امتیاز ۱۱۰ 
2- تیمی خراسان رضوی با امتیاز ۹۷ 
3- تیمی مازندران با امتیاز ۹۱

***رده سنی جوانان***
• دسته وزنی ۵۲ کیلو گرم 
1- محمد محمدی با رکورد ۱۴۵ کیلو گرم 
• دسته وزنی ۵۶ کیلو گرم جوانان 
1- پوریا هراتی با رکورد ۱۶۷.۵ کیلو گرم 
2- محمد ذلقی با رکورد ۱۶۰ کیلو گرم 
3- پدرام ربانی با رکورد ۱۵۰ کیلو گرم 
• دسته وزنی ۶۰ کیلو گرم جوانان 
1- حسین آقایی با رکورد ۱۹۰ کیلو گرم 
2- مهدی پناهی با رکورد ۱۸۷.۵ کیلو گرم 
3- امیر ذاکری با رکورد ۱۸۷.۵ کیلو گرم 
• دسته وزنی ۶۷.۵ کیلو گرم جوانان 
1- سید یاسر موسوی با رکورد ۱۹۲.۵ کیلو گرم 
2- علی غلامی با رکورد ۱۹۰ کیلو گرم 
3- محمد امین عسکری نژاد با رکورد ۱۵۷.۵ کیلو گرم 
• دسته وزنی ۷۵ کیلو گرم جوانان 
1- علی غلام زاده با رکورد ۲۶۵ کیلو گرم 
2- علی سامانی با رکورد ۲۶۲.۵ کیلو گرم 
3- نصیر تاجیک با رکورد ۲۵۵ کیلو گرم 
• دسته وزنی ۸۲.۵ کیلو گرم جوانان 
1- سعید عاشوری نیا با رکورد ۲۶۵ کیلو گرم 
2- امیر حسین صفر نژاد با رکورد ۲۵۵ کیلو گرم 
3- ابوالفضل شکور با رکورد ۲۴۰کیلو گرم 
• دسته وزنی ۹۰ کیلو گرم جوانان 
1- حسین طالبی با رکورد ۲۷۵ کیلو گرم 
2- محمد حسین فتحی با رکورد ۲۵۰ کیلو گرم 
3- صالح دلبسته با رکورد ۲۰۲.۵ کیلو گرم 
• دسته وزنی ۱۰۰ کیلو گرم جوانان 
1- محمود شعبانی با رکورد ۲۴۰ کیلو گرم 
2- امیر حسین هاشمی با رکورد ۲۳۷.۵ کیلو گرم 
3- محمد مهدی طالبی پور با رکورد ۲۲۵ کیلو گرم 
• دسته وزنی ۱۱۰ کیلو گرم جوانان 
1- محمد کارگر با رکورد ۲۹۲.۵ کیلو گرم 
2- پوریا محمد پرست با رکورد ۲۷۰ کیلو گرم 
3- سید رضا رضوی با رکورد ۲۲۷.۵ کیلو گرم 
• دسته وزنی ۱۴۰ کیلو گرم جوانان 
1- امیر رضا فتاحی با رکورد ۲۶۵ کیلو گرم 
2- حسن خیری با رکورد ۲۴۰ کیلو گرم 
3- علی عابدینی با رکورد ۲۳۵ کیلو گرم 
• دسته وزنی ۱۴۰ + کیلو گرم جوانان 
1- آرش غلامی با رکورد ۲۴۰ کیلو گرم 
2- محمد حسین احمدی با رکورد ۲۲۰ کیلو گرم 
• قهرمان قهرمانان رده سنی جوانان 
1- علی غلام زاده با امتیاز ۱۷۶/۶۴۹ 
2- علی سامانی با امتیاز ۱۷۶/۲۹۵ 
3- سعید عاشوری نیا با امتیاز ۱۶۴/۹۳۶ 


• رده بندی تیمی رده سنی جوانان 
1- نیمی خراسان رضوی با امتیاز ۱۲۰ 
2- تیمی قم با امتیاز ۱۱۸ 
3- تیمی اصفهان با امتیاز ۶۵

*** رده سنی بزرگسالان***
• دسته وزنی ۵۶ کیلو گرم 
1- محمد انصاری با رکورد ۱۹۰ کیلو گرم 
2- مهدی مومنی فر با رکورد ۱۷۰ کیلو گرم 
3- مظفر خادم گر با رکورد ۱۶۰ کیلو گرم 
• دسته وزنی ۶۰ کیلو گرم بزرگسالان 
1- میلاد نیکنام با رکورد ۱۹۲.۵ کیلو گرم 
2- مهدی پناهی با رکورد ۱۸۷.۵ کیلو گرم 
3- امیر ذاکری با رکورد ۱۸۷.۵ کیلو گرم 
• دسته وزنی ۶۷.۵ کیلو گرم بزرگسالان 
1- امین آله باقلانی با رکورد ۲۱۵ کیلو گرم 
2- جمال الدین دهقان با رکورد ۲۱۰ کیلو گرم 
3- علی غلامی با رکورد ۱۹۰ کیلو گرم 
• دسته وزنی ۷۵ کیلو گرم بزرگسالان 
1- حمید حیدری با رکورد ۲۸۵ کیلو گرم 
2- علی غلامزاده با رکورد ۲۶۵ کیلو گرم 
3- نصیر تاجیک با رکورد ۲۵۵ کیلو گرم 
• دسته وزنی ۸۲.۵ کیلو گرم بزرگسالان 
1- امیر طاهری پور با رکورد ۳۰۲.۵ کیلو گرم 
2- سعید عاشوری نیا با رکورد ۲۶۵ کیلو گرم 
3- ادریس ابراهیمی با رکورد ۲۶۰ کیلو گرم 
• دسته وزنی ۹۰ کیلو گرم بزرگسالان 
1- مهرداد مهری با رکورد ۳۰۰ کیلو گرم 
2- ایمان مصلی نژاد با رکورد ۲۸۲.۵ کیلو گرم 
3- سلمان کیانپور با رکورد ۲۸۰ کیلو گرم 
• دسته وزنی ۱۰۰ کیلو گرم بزرگسالان 
1- مسعود احمدی با رکورد ۳۰۰ کیلو گرم 
2- میلاد ملکی با رکورد ۲۹۲.۵ کیلو گرم 
3- علی قنبر نژاد با رکورد ۲۸۰ کیلو گرم 
• دسته وزنی ۱۱۰ کیلو گرم بزرگسالان 
1- مهدی مرادی با رکورد ۳۰۷.۵ کیلو گرم 
2- توحید نصیری با رکورد ۳۰۲.۵ کیلو گرم 
3- مصطفی رفیعی با رکورد ۲۸۷.۵ کیلو گرم 
• دسته وزنی ۱۲۵ کیلو گرم بزرگسالان 
1- اکبر عبادی با رکورد ۳۴۵ کیلو گرم 
2- مصطفی رضایی با رکورد ۳۱۰ کیلو گرم 
3- پوریا محمد پرست با رکورد ۲۷۰ کیلو گرم 
• دسته وزنی ۱۴۰ کیلو گرم بزرگسالان 
1- سجاد غلامی سیاه بندی با رکورد ۲۹۷.۵ کیلو گرم 
2- سهراب علیدادی با رکورد ۲۷۵ کیلو گرم 
3- امیر رضا فتاحی با رکورد ۲۶۵ کیلو گرم 
• دسته وزنی ۱۴۰+ بزرگسالان 
1- علی سرو قد با رکورد ۳۶۵ کیلو گرم 
2- صفت آله مقدم با رکورد ۲۵۰ کیلو گرم 
3- محمد رضا زمانی با رکورد ۲۵۰ کیلو گرم
• قهرمان قهرمانان رده سنی بزرگسالان 
1- مقام اول حمید حیدری با امتیاز ۱۹۱/۱۷۸
2- امیر طاهری پور با امتیاز ۱۸۷/۹۷۳۵
3- اکبر عبادی با امتیاز ۱۸۱/۵۰۴۵
• رده بندی تیمی رده سنی بزرگسالان 
1- اصفهان با امتیاز ۱۳۸ 
2- خراسان رضوی با امتیاز ۱۲۱
3- قم با امتیاز ۱۰۲

***رده سنی پیشکسوتان مستر یک***
• دسته وزنی ۶۰ کیلو گرم 
1- قاسم صفایی پور با رکورد ۱۲۰کیلو گرم 
• دسته وزنی ۶۷.۵ کیلو گرم 
1- جابر معارف با رکورد ۱۱۰ کیلو گرم 
2- علی عباس معارف با رکورد ۱۱۰ کیلو گرم 
• دسته وزنی ۷۵ کیلو گرم 
1- محمد مروتی با رکورد ۲۳۷.۵ کیلو گرم 
2- عبدالله حسنی با رکورد ۲۳۵ کیلو گرم 

• دسته وزنی ۸۲.۵ کیلو گرم 
1- فریدون رمضانی با رکورد ۲۷۵ کیلو گرم 
2- علی حامد یوسف وند - ۲۱۰ کیلو گرم 
3- جواد بهرامی - ۲۰۵ کیلو گرم 
• دسته وزنی ۹۰ کیلو گرم 
1- سعید کشاورز - ۲۵۵ کیلو گرم 
2- سعید رفیعی - ۲۵۰کیلو گرم 
3- جمشید داودی اصل - ۲۰۲.۵ کیلو گرم 
• دسته وزنی ۱۰۰ کیلو گرم 
1- اصغر سلیمیان - ۲۶۲.۵ کیلو گرم 
2- شاهرخ ایرانمنش - ۲۶۰ کیلو گرم 
3- وحید رجب زاده - ۲۵۰ کیلو گرم 
• دسته وزنی ۱۱۰ کیلو گرم 
1- رمضان حضرت علی اوغلی - ۲۷۰ کیلو گرم 
2- علیرضا رجبی - ۲۶۲.۵ کیلو گرم 
3- جعفر کریمیان - ۲۶۰ کیلو گرم 
• دسته وزنی ۱۲۵ کیلو گرم 
1- مهدی اصغریان - ۲۸۰ کیلو گرم 
2- انور محمدی - ۲۳۰ کیلو گرم 
3- عباس محمدی - ۲۲۰ کیلو گرم 
• دسته وزنی ۱۴۰ کیلو گرم 
1- مهدی مقدم ثابت - ۲۵۰ کیلو گرم 
2- جواد سلمانی - ۲۳۵ کیلو گرم 
3- فریدون غلامیان - ۲۲۰ کیلو گرم 
• دسته وزنی ۱۴۰+ 
1- صفت آله مقدم - ۲۵۰ کیلو گرم 
2- عبودی - ۲۵۰ کیلو گرم 
3- آرش علیمرادی - ۱۵۰ کیلو گرم

***رده سنی پیشکسوتان مستر دو***
• دسته وزنی ۵۶ کیلو گرم 
1- افضل سلیمانی - ۸۰ کیلو گرم 

• دسته وزنی ۶۰ کیلو گرم 
1- غلامرضا محسنیان - ۱۴۲.۵ کیلو گرم 
2- عبدالرضا ربیعی - ۱۴۰ کیلو گرم 
3- حامد هادی نژاد - ۹۰ کیلو گرم 
• دسته وزنی ۶۷.۵ کیلو گرم 
1- تقی گیوه چی - ۱۴۷.۵ کیلو گرم 
2- حسینعلی هنری - ۱۴۵ کیلو گرم 
3- علی رضا غلامی - ۱۰۵ کیلو گرم 
• دسته وزنی ۷۵ کیلو گرم 
1- بهزاد روئین - ۲۳۰ کیلو گرم 
2- سعید وحیدی نژاد - ۱۹۰ کیلو گرم 
3- علی صفی زاده با رکورد ۱۹۰ کیلو گرم 
• دسته وزنی ۸۲.۵ کیلو گرم 
1- افشین شهرام - ۲۱۰ کیلو گرم 
2- سید حسین حسینی - ۱۹۰ کیلو گرم 
3- محسن صدری راد - ۱۷۷.۵ کیلو گرم 
• دسته وزنی ۹۰ کیلو گرم 
1- محمد زارع - ۲۰۰ کیلو گرم 
2- منصور اقبالی نیا - ۱۹۰ کیلو گرم 
3- احمد شایان - ۱۹۰ کیلو گرم 
• دسته وزنی ۱۰۰ کیلو گرم مستر دو 
1- عبدالخالق قائنی - ۲۴۰ کیلو گرم 
2- حسن صالحی - ۲۱۵ کیلو گرم 
3- حسین خجندی - ۱۸۵ کیلو گرم 
• دسته وزنی ۱۱۰ کیلو گرم مستر دو 
1- رسول امینی - ۲۲۰ کیلو گرم 
2- مظفر نعمتی - ۱۳۰ کیلو گرم 

***رده بندی پیشکسوتان مستر سه***
• دسته وزنی ۵۶ کیلو گرم 
1- محمد رضا عمرانی - ۷۰ کیلو گرم
• دسته وزنی ۶۰ کیلو گرم 
1- اکبر راشدی پور - ۱۴۵ کیلو گرم 
• دسته وزنی ۶۷.۵ کیلو گرم 
1- شکراله بهی نیایی - ۱۱۰ کیلو گرم 
2- لطفعلی صادقی - ۱۱۰ کیلو گرم 
• دسته وزنی ۷۵ کیلو گرم 
1- کریم گرشاسبی - ۲۰۰ کیلو گرم 
2- عباسعلی پناهی - ۱۶۰ کیلو گرم 
3- احمد وفایی - ۱۳۰ کیلو گرم 
• دسته وزنی ۸۲.۵ کیلو گرم 
1- غلامرضا بهرامی - ۲۰۰ کیلو گرم 
2- کریم ملیح - ۱۲۵ کیلو گرم 
• دسته وزنی ۹۰ کیلو گرم 
1- مظفر طلوعی - ۱۶۷.۵ کیلو گرم 
2- نادر زینعلی - ۱۵۰ کیلو گرم 
3- ناصر الدین موسوی - ۱۴۰ کیلو گرم 
• دسته وزنی ۱۰۰ کیلو گرم 
1- مجتبی زعفرانی - ۱۸۰ کیلو گرم رقابت های ددلیفت قهرمانی باشگاه های کشور با حضور 321 ورزشکار از سراسر کشور در استان قم، با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد.

رقابت های ددلیفت قهرمانی باشگاه های کشور با حضور 321 ورزشکار از سراسر کشور در استان قم، با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد.


به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، مسابقات دد لیفت با لوازم قهرمانی باشگاه های کشور با حضور ۳۲۱ شرکت کننده از ۲۱ استان از تاریخ ۱۴ لغایت ۱۷ مرداد ماه در شهر قم برگزار شد که در پایان این مسابقات نتایج به شرح زیر بدست آمد .

***رده سنی نوجوانان*** 
• دسته وزنی ۵۲ کیلو گرم 
1- محسن شاهپوری مژده - ۱۴۰ کیلو گرم 
2- محمد مسعود محمود زاده - ۱۴۰ کیلو گرم 
3- سلیمان صحرانورد - ۱۳۵ کیلو گرم 
• دسته وزنی ۵۶ کیلو گرم 
1- جواد جهان گفته - ۱۴۷.۵ کیلو گرم 
2- محمد رضا حسین آبادی - ۱۴۷.۵ کیلو گرم 
3- محمد حسین تقوایی - ۱۴۲.۵ کیلو گرم 
• دسته وزنی ۶۰ کیلو گرم نوجوانان 
1- علیرضا محمدی با رکورد ۱۶۰ کیلو گرم 
2- محمد حیدری با رکورد ۱۵۷.۵ کیلو گرم 
3- سعید فلاحی با رکورد ۱۵۰ کیلو گرم 
• دسته وزنی ۶۷.۵ کیلو گرم نوجوانان 
1- ابوالفضل صفایی با رکورد ۱۸۰ کیلو گرم 
2- عباس حاج کناری با رکورد ۱۸۰ کیلو گرم 
3- سمیر کریمی پور با رکورد ۱۸۰ کیلو گرم 
• دسته وزنی ۷۵ کیلو گرم نوجوانان 
1- ابوالفضل طالبی با رکورد ۱۹۲.۵ کیلو گرم 
2- امید الهی با رکورد ۱۹۰ کیلو گرم 
3- علی بابایی با رکورد ۱۸۵ کیلو گرم 
• دسته وزنی ۸۲.۵ کیلو گرم نوجوانان 
1- محمد علی سلمان با رکورد ۲۲۵ کیلو گرم 
2- فردین بیژن پور با رکورد ۲۰۵ کیلو گرم 
3- علی مراد پور با رکورد ۲۰۲.۵ کیلو گرم 
• دسته ۹۰ کیلو گرم نوجوانان 
1- محمد حسین باقری با رکورد ۲۵۲.۵ کیلو گرم 
2- محمد امین کریمی با رکورد ۲۵۰ کیلو گرم 
3- علی ناصری با رکورد ۲۰۰ کیلو گرم 
• دسته وزنی ۱۰۰ کیلو گرم نوجوانان 
1- محمد حسین فرهمند با رکورد ۲۱۵ کیلو گرم 
2- محمد امین قادری با رکورد ۱۹۷.۵کیلو گرم 
3- محمد حسن کرمی با رکورد ۱۷۲.۵ کیلو گرم 
• دسته وزنی ۱۱۰ کیلو گرم نوجوانان 
1- ابوالفضل عدالت دوست با رکورد ۲۴۰ کیلو گرم 
2- احمد رضا مسن آبادی با رکورد ۱۹۰ کیلو گرم 
4- محمد مهدی محسنی با رکورد ۱۴۵ کیلو گرم 

• دسته وزنی ۱۲۵ کیلو گرم نوجوانان 
1- امین مولوی با رکورد ۱۸۰کیلو گرم 
• دسته وزنی ۱۴۰ کیلو گرم نوجوانان 
1- مهیار شیخی با رکورد ۱۸۰ کیلو گرم 
• دسته وزنی ۱۴۰+ کیلو گرم نوجوانان 
1- آریان دانشور با رکورد ۱۴۷.۵ کیلو گرم 
2- هادی ملا باقری با رکورد ۱۲۰ کیلو گرم
• قهرمان قهرمانان رده سنی نوجوانان 
1- محمد امین کریمی با امتیاز ۱۴۸/۰۵ 
2- محمد حسین باقری با امتیاز ۱۴۷/۸۸۹۳ 
3- محمد علی سلمان با امتیاز ۱۴۵/۰۸
• رده بندی تیمی رده سنی نوجوانان 
1- نیمی اصفهان با امتیاز ۱۱۰ 
2- تیمی خراسان رضوی با امتیاز ۹۷ 
3- تیمی مازندران با امتیاز ۹۱

***رده سنی جوانان***
• دسته وزنی ۵۲ کیلو گرم 
1- محمد محمدی با رکورد ۱۴۵ کیلو گرم 
• دسته وزنی ۵۶ کیلو گرم جوانان 
1- پوریا هراتی با رکورد ۱۶۷.۵ کیلو گرم 
2- محمد ذلقی با رکورد ۱۶۰ کیلو گرم 
3- پدرام ربانی با رکورد ۱۵۰ کیلو گرم 
• دسته وزنی ۶۰ کیلو گرم جوانان 
1- حسین آقایی با رکورد ۱۹۰ کیلو گرم 
2- مهدی پناهی با رکورد ۱۸۷.۵ کیلو گرم 
3- امیر ذاکری با رکورد ۱۸۷.۵ کیلو گرم 
• دسته وزنی ۶۷.۵ کیلو گرم جوانان 
1- سید یاسر موسوی با رکورد ۱۹۲.۵ کیلو گرم 
2- علی غلامی با رکورد ۱۹۰ کیلو گرم 
3- محمد امین عسکری نژاد با رکورد ۱۵۷.۵ کیلو گرم 
• دسته وزنی ۷۵ کیلو گرم جوانان 
1- علی غلام زاده با رکورد ۲۶۵ کیلو گرم 
2- علی سامانی با رکورد ۲۶۲.۵ کیلو گرم 
3- نصیر تاجیک با رکورد ۲۵۵ کیلو گرم 
• دسته وزنی ۸۲.۵ کیلو گرم جوانان 
1- سعید عاشوری نیا با رکورد ۲۶۵ کیلو گرم 
2- امیر حسین صفر نژاد با رکورد ۲۵۵ کیلو گرم 
3- ابوالفضل شکور با رکورد ۲۴۰کیلو گرم 
• دسته وزنی ۹۰ کیلو گرم جوانان 
1- حسین طالبی با رکورد ۲۷۵ کیلو گرم 
2- محمد حسین فتحی با رکورد ۲۵۰ کیلو گرم 
3- صالح دلبسته با رکورد ۲۰۲.۵ کیلو گرم 
• دسته وزنی ۱۰۰ کیلو گرم جوانان 
1- محمود شعبانی با رکورد ۲۴۰ کیلو گرم 
2- امیر حسین هاشمی با رکورد ۲۳۷.۵ کیلو گرم 
3- محمد مهدی طالبی پور با رکورد ۲۲۵ کیلو گرم 
• دسته وزنی ۱۱۰ کیلو گرم جوانان 
1- محمد کارگر با رکورد ۲۹۲.۵ کیلو گرم 
2- پوریا محمد پرست با رکورد ۲۷۰ کیلو گرم 
3- سید رضا رضوی با رکورد ۲۲۷.۵ کیلو گرم 
• دسته وزنی ۱۴۰ کیلو گرم جوانان 
1- امیر رضا فتاحی با رکورد ۲۶۵ کیلو گرم 
2- حسن خیری با رکورد ۲۴۰ کیلو گرم 
3- علی عابدینی با رکورد ۲۳۵ کیلو گرم 
• دسته وزنی ۱۴۰ + کیلو گرم جوانان 
1- آرش غلامی با رکورد ۲۴۰ کیلو گرم 
2- محمد حسین احمدی با رکورد ۲۲۰ کیلو گرم 
• قهرمان قهرمانان رده سنی جوانان 
1- علی غلام زاده با امتیاز ۱۷۶/۶۴۹ 
2- علی سامانی با امتیاز ۱۷۶/۲۹۵ 
3- سعید عاشوری نیا با امتیاز ۱۶۴/۹۳۶ 


• رده بندی تیمی رده سنی جوانان 
1- نیمی خراسان رضوی با امتیاز ۱۲۰ 
2- تیمی قم با امتیاز ۱۱۸ 
3- تیمی اصفهان با امتیاز ۶۵

*** رده سنی بزرگسالان***
• دسته وزنی ۵۶ کیلو گرم 
1- محمد انصاری با رکورد ۱۹۰ کیلو گرم 
2- مهدی مومنی فر با رکورد ۱۷۰ کیلو گرم 
3- مظفر خادم گر با رکورد ۱۶۰ کیلو گرم 
• دسته وزنی ۶۰ کیلو گرم بزرگسالان 
1- میلاد نیکنام با رکورد ۱۹۲.۵ کیلو گرم 
2- مهدی پناهی با رکورد ۱۸۷.۵ کیلو گرم 
3- امیر ذاکری با رکورد ۱۸۷.۵ کیلو گرم 
• دسته وزنی ۶۷.۵ کیلو گرم بزرگسالان 
1- امین آله باقلانی با رکورد ۲۱۵ کیلو گرم 
2- جمال الدین دهقان با رکورد ۲۱۰ کیلو گرم 
3- علی غلامی با رکورد ۱۹۰ کیلو گرم 
• دسته وزنی ۷۵ کیلو گرم بزرگسالان 
1- حمید حیدری با رکورد ۲۸۵ کیلو گرم 
2- علی غلامزاده با رکورد ۲۶۵ کیلو گرم 
3- نصیر تاجیک با رکورد ۲۵۵ کیلو گرم 
• دسته وزنی ۸۲.۵ کیلو گرم بزرگسالان 
1- امیر طاهری پور با رکورد ۳۰۲.۵ کیلو گرم 
2- سعید عاشوری نیا با رکورد ۲۶۵ کیلو گرم 
3- ادریس ابراهیمی با رکورد ۲۶۰ کیلو گرم 
• دسته وزنی ۹۰ کیلو گرم بزرگسالان 
1- مهرداد مهری با رکورد ۳۰۰ کیلو گرم 
2- ایمان مصلی نژاد با رکورد ۲۸۲.۵ کیلو گرم 
3- سلمان کیانپور با رکورد ۲۸۰ کیلو گرم 
• دسته وزنی ۱۰۰ کیلو گرم بزرگسالان 
1- مسعود احمدی با رکورد ۳۰۰ کیلو گرم 
2- میلاد ملکی با رکورد ۲۹۲.۵ کیلو گرم 
3- علی قنبر نژاد با رکورد ۲۸۰ کیلو گرم 
• دسته وزنی ۱۱۰ کیلو گرم بزرگسالان 
1- مهدی مرادی با رکورد ۳۰۷.۵ کیلو گرم 
2- توحید نصیری با رکورد ۳۰۲.۵ کیلو گرم 
3- مصطفی رفیعی با رکورد ۲۸۷.۵ کیلو گرم 
• دسته وزنی ۱۲۵ کیلو گرم بزرگسالان 
1- اکبر عبادی با رکورد ۳۴۵ کیلو گرم 
2- مصطفی رضایی با رکورد ۳۱۰ کیلو گرم 
3- پوریا محمد پرست با رکورد ۲۷۰ کیلو گرم 
• دسته وزنی ۱۴۰ کیلو گرم بزرگسالان 
1- سجاد غلامی سیاه بندی با رکورد ۲۹۷.۵ کیلو گرم 
2- سهراب علیدادی با رکورد ۲۷۵ کیلو گرم 
3- امیر رضا فتاحی با رکورد ۲۶۵ کیلو گرم 
• دسته وزنی ۱۴۰+ بزرگسالان 
1- علی سرو قد با رکورد ۳۶۵ کیلو گرم 
2- صفت آله مقدم با رکورد ۲۵۰ کیلو گرم 
3- محمد رضا زمانی با رکورد ۲۵۰ کیلو گرم
• قهرمان قهرمانان رده سنی بزرگسالان 
1- مقام اول حمید حیدری با امتیاز ۱۹۱/۱۷۸
2- امیر طاهری پور با امتیاز ۱۸۷/۹۷۳۵
3- اکبر عبادی با امتیاز ۱۸۱/۵۰۴۵
• رده بندی تیمی رده سنی بزرگسالان 
1- اصفهان با امتیاز ۱۳۸ 
2- خراسان رضوی با امتیاز ۱۲۱
3- قم با امتیاز ۱۰۲

***رده سنی پیشکسوتان مستر یک***
• دسته وزنی ۶۰ کیلو گرم 
1- قاسم صفایی پور با رکورد ۱۲۰کیلو گرم 
• دسته وزنی ۶۷.۵ کیلو گرم 
1- جابر معارف با رکورد ۱۱۰ کیلو گرم 
2- علی عباس معارف با رکورد ۱۱۰ کیلو گرم 
• دسته وزنی ۷۵ کیلو گرم 
1- محمد مروتی با رکورد ۲۳۷.۵ کیلو گرم 
2- عبدالله حسنی با رکورد ۲۳۵ کیلو گرم 

• دسته وزنی ۸۲.۵ کیلو گرم 
1- فریدون رمضانی با رکورد ۲۷۵ کیلو گرم 
2- علی حامد یوسف وند - ۲۱۰ کیلو گرم 
3- جواد بهرامی - ۲۰۵ کیلو گرم 
• دسته وزنی ۹۰ کیلو گرم 
1- سعید کشاورز - ۲۵۵ کیلو گرم 
2- سعید رفیعی - ۲۵۰کیلو گرم 
3- جمشید داودی اصل - ۲۰۲.۵ کیلو گرم 
• دسته وزنی ۱۰۰ کیلو گرم 
1- اصغر سلیمیان - ۲۶۲.۵ کیلو گرم 
2- شاهرخ ایرانمنش - ۲۶۰ کیلو گرم 
3- وحید رجب زاده - ۲۵۰ کیلو گرم 
• دسته وزنی ۱۱۰ کیلو گرم 
1- رمضان حضرت علی اوغلی - ۲۷۰ کیلو گرم 
2- علیرضا رجبی - ۲۶۲.۵ کیلو گرم 
3- جعفر کریمیان - ۲۶۰ کیلو گرم 
• دسته وزنی ۱۲۵ کیلو گرم 
1- مهدی اصغریان - ۲۸۰ کیلو گرم 
2- انور محمدی - ۲۳۰ کیلو گرم 
3- عباس محمدی - ۲۲۰ کیلو گرم 
• دسته وزنی ۱۴۰ کیلو گرم 
1- مهدی مقدم ثابت - ۲۵۰ کیلو گرم 
2- جواد سلمانی - ۲۳۵ کیلو گرم 
3- فریدون غلامیان - ۲۲۰ کیلو گرم 
• دسته وزنی ۱۴۰+ 
1- صفت آله مقدم - ۲۵۰ کیلو گرم 
2- عبودی - ۲۵۰ کیلو گرم 
3- آرش علیمرادی - ۱۵۰ کیلو گرم

***رده سنی پیشکسوتان مستر دو***
• دسته وزنی ۵۶ کیلو گرم 
1- افضل سلیمانی - ۸۰ کیلو گرم 

• دسته وزنی ۶۰ کیلو گرم 
1- غلامرضا محسنیان - ۱۴۲.۵ کیلو گرم 
2- عبدالرضا ربیعی - ۱۴۰ کیلو گرم 
3- حامد هادی نژاد - ۹۰ کیلو گرم 
• دسته وزنی ۶۷.۵ کیلو گرم 
1- تقی گیوه چی - ۱۴۷.۵ کیلو گرم 
2- حسینعلی هنری - ۱۴۵ کیلو گرم 
3- علی رضا غلامی - ۱۰۵ کیلو گرم 
• دسته وزنی ۷۵ کیلو گرم 
1- بهزاد روئین - ۲۳۰ کیلو گرم 
2- سعید وحیدی نژاد - ۱۹۰ کیلو گرم 
3- علی صفی زاده با رکورد ۱۹۰ کیلو گرم 
• دسته وزنی ۸۲.۵ کیلو گرم 
1- افشین شهرام - ۲۱۰ کیلو گرم 
2- سید حسین حسینی - ۱۹۰ کیلو گرم 
3- محسن صدری راد - ۱۷۷.۵ کیلو گرم 
• دسته وزنی ۹۰ کیلو گرم 
1- محمد زارع - ۲۰۰ کیلو گرم 
2- منصور اقبالی نیا - ۱۹۰ کیلو گرم 
3- احمد شایان - ۱۹۰ کیلو گرم 
• دسته وزنی ۱۰۰ کیلو گرم مستر دو 
1- عبدالخالق قائنی - ۲۴۰ کیلو گرم 
2- حسن صالحی - ۲۱۵ کیلو گرم 
3- حسین خجندی - ۱۸۵ کیلو گرم 
• دسته وزنی ۱۱۰ کیلو گرم مستر دو 
1- رسول امینی - ۲۲۰ کیلو گرم 
2- مظفر نعمتی - ۱۳۰ کیلو گرم 

***رده بندی پیشکسوتان مستر سه***
• دسته وزنی ۵۶ کیلو گرم 
1- محمد رضا عمرانی - ۷۰ کیلو گرم
• دسته وزنی ۶۰ کیلو گرم 
1- اکبر راشدی پور - ۱۴۵ کیلو گرم 
• دسته وزنی ۶۷.۵ کیلو گرم 
1- شکراله بهی نیایی - ۱۱۰ کیلو گرم 
2- لطفعلی صادقی - ۱۱۰ کیلو گرم 
• دسته وزنی ۷۵ کیلو گرم 
1- کریم گرشاسبی - ۲۰۰ کیلو گرم 
2- عباسعلی پناهی - ۱۶۰ کیلو گرم 
3- احمد وفایی - ۱۳۰ کیلو گرم 
• دسته وزنی ۸۲.۵ کیلو گرم 
1- غلامرضا بهرامی - ۲۰۰ کیلو گرم 
2- کریم ملیح - ۱۲۵ کیلو گرم 
• دسته وزنی ۹۰ کیلو گرم 
1- مظفر طلوعی - ۱۶۷.۵ کیلو گرم 
2- نادر زینعلی - ۱۵۰ کیلو گرم 
3- ناصر الدین موسوی - ۱۴۰ کیلو گرم 
• دسته وزنی ۱۰۰ کیلو گرم 
1- مجتبی زعفرانی - ۱۸۰ کیلو گرم 
2- سیمیک برقی - ۱۵۰ کیلو گرم 
3- علیرضا ابراهیم زاده - ۱۳۰ کیلو گرم 
• دسته وزنی ۱۲۵ کیلو گرم 
1- حسن عرفانی - ۲۱۰ کیلو گرم
• قهرمان قهرمانان پیشکسوتان 
1- فریدون رمضانی با امتیاز ۱۷۱/۹۰۲۵ 
2- محمد مروتی با امتیاز ۱۶۱/۲۳۸۷
3- بهزاد روئین با امتیاز ۱۵۴/۲۸۴
• رده بندی تیمی رده سنی پیشکسوتان 
1- اصفهان با امتیاز ۳۰۹ 
2- قم با امتیاز ۲۲۴ 
3- البرز (تهمتن ) با امتیاز ۱


2- سیمیک برقی - ۱۵۰ کیلو گرم 
3- علیرضا ابراهیم زاده - ۱۳۰ کیلو گرم 
• دسته وزنی ۱۲۵ کیلو گرم 
1- حسن عرفانی - ۲۱۰ کیلو گرم
• قهرمان قهرمانان پیشکسوتان 
1- فریدون رمضانی با امتیاز ۱۷۱/۹۰۲۵ 
2- محمد مروتی با امتیاز ۱۶۱/۲۳۸۷
3- بهزاد روئین با امتیاز ۱۵۴/۲۸۴
• رده بندی تیمی رده سنی پیشکسوتان 
1- اصفهان با امتیاز ۳۰۹ 
2- قم با امتیاز ۲۲۴ 
3- البرز (تهمتن ) با امتیاز ۱۲۳

نظرات (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان ثبت نام یا ورود به حساب کاربری خود.
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید
0
به اشتراک بزار