پروتئین های بدنسازی

با پودر های وی پروبادی درخشان باشید

BETTER WHEY

  ترکیبی از پروتئین وی ایزوله(WHEY PROTEIN ISOLATE) و پروتئین وی کنسانتره(WHEY PROTEIN CONCENTRATE ) است که با حفظ تمامی خاصیت های آب پنیر تولید گشته است. این مکمل غذایی شامل اسیدهای آمینه ضروری برای بازیابی پس از تمرین و فعال کردن فرآیندهای رشد آنابولیک است. آنها به عنوان یک نوع از بلوک های ساختمانی عمل می کنند که عضلات قوی، سخت و بدون چربی را تشکیل می دهند.

ادامه مطلب

پروتئین وی 80 (Anabolic Whey 80)

پروتئین وی 80 (Anabolic Whey 80)

bcaa ، Amino Tech Complex و پروتئین هریک به تنهایی خواص بسیار زیادی برای بدنسازی و پرورش عضله دارند اما ترکسب این ها تحت فرمول خاصی یک مکمل عضله ساز فوقالعاده کارآمد می سازد، کمپانی پروبادی با ترکیب این سه مواد مکمل غذایی و ورزشی پروتئین وی 80 (Anabolic Whey 80 ) به بازار عرضه نموده است.

ادامه مطلب

Whey 80 Supreme پروبادی

Whey 80 Supreme

پروتئین وی Whey 80 Supreme محصول کمپانی پروبادی یک بمب پروتئین و اسید امینه واقعی است که درصد پروتئین دریافتی روزانه شما راه به شدت افزایش خواهد داد در نظر داشته باشید این مکمل به طور همزمان در امر چربی سوزی و ححجم دهی به شما کمک خواهد کرد .

ادامه مطلب

پروتئین کراتین پروبادی GREAT TASTING

GREAT TASTING

GREAT TASTING یک مکمل 100 درصد طبیعی و حرفه ای  کراتین  از شرکت پروبادی است که برای ورزشکاران توصیه می شود که می خواهند سریعا بهبود عملکرد خود را افزایش دهندیک مکمل کراتین حرفه ای است که برای ورزشکاران توصیه می شود که می خواهند سریعا بهبود عملکرد خود را افزایش دهند.

ادامه مطلب

BETTER WHEY پروبادی

BETTER WHEY  ترکیبی از پروتئین وی ایزوله(WHEY PROTEIN ISOLATE) و پروتئین وی کنسانتره(WHEY PROTEIN CONCENTRATE ) است که با حفظ تمامی خاصیت های آب پنیر تولید گشته است. این مکمل غذایی شامل اسیدهای آمینه ضروری برای بازیابی پس از تمرین و فعال کردن فرآیندهای رشد آنابولیک است. آنها به عنوان یک نوع از بلوک های ساختمانی عمل می کنند که عضلات قوی، سخت و بدون چربی را تشکیل می دهند.

ادامه مطلب

0
به اشتراک بزار